Aktuality

Novavax je společnost zabývájící se vývojem vakcín v klinických stádiích. Zavázali jsme se dodávat nové produkty, které budou sloužit k prevenci šíření široké škály infekčních onemocnění. Naše rekombinantní nanočástice a adjuvantní technologie jsou základem inovací, díky kterým můžeme za pomoci bezpečných a účinných vakcín zlepšovat zdraví světa. Více na Novavax.com.