CZ Všeobecné podmínky

Tyto webové stránky byly vyvinuty jako služba společnosti Novavax, Inc. („Novavax“). Informace na těchto webových stránkách mohou v průběhu času zastarat. Nic na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako poskytování rad nebo doporučení, ani se na tyto informace spoléhat jako na základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Společnost Novavax nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost, použití, ani žádnou odpovědnost za aktualizaci informací obsažených na těchto webových stránkách. TYTO MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ.


Jde o webové stránky se sídlem v USA, které Vás mohou odkázat na další webové stránky, včetně webů pro přidružené společnosti Novavax v jiných zemích. Novavax nemůže převzít odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran.
Přestože se společnost Novavax snaží poskytovat odkazy pouze na webové stránky třetích stran, které splňují všechny platné zákony a předpisy a normy společnosti Novavax, obsah těchto webových stránek třetích stran se může změnit bez upozornění společnosti Novavax. Společnost Novavax nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace nebo názory obsažené na jakýchkoli webových stránkách třetí strany.


Nic na takových stránkách nepředstavuje výzvu ani nabídku k investování ani obchodování s cennými papíry společnosti Novavax. Zejména skutečné dosažené výsledky a vývoj událostí se mohou výrazně lišit od jakékoli prognózy, názoru nebo očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách, a historický vývoj cenných papírů nesmí být považován za ukazatel budoucích výsledků. vakcíny novavax

STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Novavax CZ a.s.