FAQ

Často kladené dotazy

Co přesně se vyrábí v českém závodě Novavax CZ? K čemu se to využije?

NVX-CoV2373, naše kandidátní vakcína, má dvě složky. Ta, která se vyrábí v závodě Novavax CZ, se nazývá antigen. Jedná se o uměle vyrobený protein, který je stejný jako ten na povrchu viru SARS-CoV2, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Tento spike neboli S-protein v podstatě učí imunitní systém rozpoznat virus jako cizího vetřelce. Pokud imunitní systém později spatří skutečný virus, je již připraven vyvolat imunitní reakci, aby zabránil nemoci. Klinické studie, které nyní probíhají, tento přístup ověřují.

Druhá složka se vyrábí např. ve švédské Uppsale. Jedná se o náš patentovaný adjuvant Matrix-M, který je využit k posílení imunitní reakce. Ihned po výrobě budou obě tyto složky odeslány do další samostatné lokace, kde dojde k jejich smíchání, plnění a finalizaci.

Více o obou složkách vakcíny se dočtete v této části našich webových stránek.

Bude se v závodu v Bohumili pracovat přímo s “živým” koronavirem? Je tento závod bezpečný pro okolní města a vesnice?

Během produkce vakcíny se v závodě Novavax CZ nepracuje s “živým” koronavirem. Technologie, kterou využíváme, se zakládá na tzv. expresi proteinu a práci s neškodnou hmyzí buněčnou linií, jež slouží k produkci povrchového proteinu koronaviru. Manipulace s hmyzími buňkami není pro člověka nebezpečná.

Kolikrát se bude třeba vaší vakcínou očkovat? Jak náročné je skladování a samotné aplikování vakcíny?

Po schválení od patřičných orgánů bude možné naši vakcínu administrovat (podávat) a to sice ve dvou dávkách s odstupem 21 dní. NVX-CoV2373 může být distribuována i uložena v chladu při teplotě 2-8 stupňů Celsia, což je u vakcín standardní metoda. Vakcínu není třeba nijak speciálně zamrazovat ani připravovat. Musí být podávána profesionály z oblasti zdravotnictví.

Měli bychom očekávat v závodě Novavax CZ i produkci jiných vakcín, než jen těch proti COVID-19?

Záměr mateřské společnosti Novavax, Inc., je v tomto závodě dlouhodobě produkovat vakcíny. Současné technologické zázemí umožňuje v závodě Novavax CZ produkovat nejen vakcínu proti COVID-19, ale nabízí i přizpůsobení výroby dalším druhům proteinů například pro výrobu vakcíny proti chřipce, kterou společnost plánuje vyrábět ve chvíli, kdy pomine pandemie koronaviru.

Jaká je pracovní náplň zaměstnanců v Novavax CZ? Na jaké pozice právě teď nabíráte?

Na výrobě vakcíny, respektive jejího antigenu, se podílí velké množství lidí. Kromě administrativních pracovníků jsou to technici z výroby, kteří mají na starost zpracovávání médií, fermentaci, či výslednou purifikaci a další procesy. Klíčovou roli hrají rovněž laboratorní pracovníci, nebo třeba specialisté na jištění jakosti. Pro hladký chod výrobního zařízení jsou ale potřeba také servisní technici, údržba a další nespočet profesionálů.

I v současné době hledáme nové kolegy. O právě nabízených pozicích se můžete dočíst v této části naší webové stránky.