Kontakt

NOVAVAX CZ a.s.

Bohumil 138
281 63 - Jevany

+420 321 616 111
info@novavax.cz

IČ: 06002919
DIČ: CZ06002919

Kontakt pro media:
Tereza Šoltésová
+420 728 727 789
tereza.soltesova@amic.cz

Novavax, Inc.

21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878
USA

+1 (240) 268-2000
ir@novavax.com

Napište nám

Odeslat

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.