Tiskové zprávy

7. 5. 2021

Námitka společnosti Novavax proti výjimce z dohody TRIPS WTO

Společnost Novavax se zavázala urychlit spravedlivý přístup k bezpečným a účinným vakcínám proti onemocnění covid-19, a to zejména v zemích s nízkou proočkovaností. Dne 6. května 2021 jsme tento závazek opět potvrdili finalizací předběžné dohody o nákupu s aliancí Gavi, která ve spolupráci s naším partnerem Serum Institute of India dodá pro využití v rámci nástroje COVAX Facility celkem 1,1 miliardy dávek naší rekombinantní proteinové kandidátní vakcíny proti covidu-19. To znamená skutečné injekce, které budou podány milionům lidí na celém světě v nízkopříjmových, středněpříjmových i vysokopříjmových zemích na základě zásad spravedlivého přístupu. Návrh na výjimku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a podobné návrhy na oslabení ochrany duševního vlastnictví by nevedly k dosažení spravedlivého přístupu k vakcínám, a naopak mohou reálně ohrozit schopnost společnosti Novavax plnit své závazky.

Schopnost dodávat vakcíny závisí na přístupu k surovinám a spotřebnímu materiálu, které jsou k dispozici v omezeném množství, na budování silných partnerství se schopnými výrobci a na volném pohybu dodávek a vakcín mezi zeměmi. Výjimka z dohody TRIPS by mohla ještě více omezit dostupnost potřebných zdrojů, neboť by je přesměrovala k subjektům, které nebudou v blízké budoucnosti schopny vyrábět bezpečné a účinné vakcíny. Výjimka z dohody TRIPS by rovněž mohla ohrozit stávající partnerství a nepřispěla by ke včasnému budování kapacit. I za nejlepších okolností může vybudování výrobních kapacit potřebných k bezpečné výrobě vakcín trvat celé roky. Výjimka z dohody TRIPS by mohla v jednotlivých zemích vytvořit překážky bránící volnému toku materiálů a dávek vakcín, což by ohrozilo stabilitu a integritu globálního dodavatelského řetězce. Výjimka z dohody TRIPS by dále mohla přispět k celosvětovému šíření padělků, což by mohlo ohrozit bezpečnost dodávek vakcín.

Společnost Novavax od počátku usiluje o vybudování rozsáhlých výrobních kapacit tak, aby se její vakcína stala dostupnou v co největším počtu zemí celého světa. Společnost Novavax iniciativně navázala partnerství s desítkami organizací, aby využila každé příležitosti k rozšíření svých výrobních kapacit. Během stávající pandemie jsme navázali více než 25 partnerství ve více než 10 zemích, abychom zajistili spravedlivý a globální přístup k naší kandidátní vakcíně proti covidu-19. Strávili jsme měsíce předáváním know-how našim partnerům po celém světě, abychom zajistili, že budou schopni vyrábět přípravky, které budou splňovat normy regulačních orgánů týkající se bezpečnosti a účinnosti.

Vzhledem k pokračujícímu celosvětovému nárůstu počtu infekcí virem způsobujícím onemocnění covid-19 se výrobci vakcín v boji proti viru spojili, aby tak minimalizovali míru přenosu a zabránili vzniku a šíření nových variant. Nikdo není v bezpečí, dokud nejsme v bezpečí všichni. Výjimka z dohody TRIPS není řešením. Nedosáhne se tím zamýšleného účelu. Vlády by namísto toho měly podpořit stávající partnerství a dát prostor novým formám dobrovolné spolupráce, usnadnit a urychlit export materiálů nezbytných k výrobě a dokončení vývoje vakcín a spolupracovat na zajištění spolehlivých celosvětových dodávek bezpečných vakcín.

Originální znění najdete na tomto odkazu.


Mgr. Jakub Hofmann, MBA
Communication Manager, Europe
jhofmann@novavax.cz

--