Vytváříme vakcíny zítřka

Díky naší technologii vytváříme vakcíny zítřka

Bližší informace o vývoji produktů společnosti Novavax naleznete zde.

Clinical studies

Klinické studie

Proč se provádějí klinické studie?

Klinické studie pomáhají nalézat odpovědi na uvedení nových léků a nových způsobů léčby na trh. Klinické studie pomáhají s verifikací, zda nové léky jsou bezpečné a účinné. Správně prováděné klinické studie jsou rychlou a bezpečnou cestou, jak na trh uvést nové a účinné léky.

Jaké informace se z klinických studií využívají?

Jakýkoliv nový lék prochází sérií klinických studií a jejími fázemi. Každá fáze klinické studie se provádí a je navržená k zodpovězení specifických otázek. Klinické studie se provádí v různých fázích celého klinického výzkumu, přičemž jejich cílem je získat další data a informace o novém léku ještě před tím, než je schválen a doporučen pro rutinní užívání.

Existují 4 fáze klinických studií, jímž předchází podrobný preklinický výzkum:

Fáze I se účastní zdraví dobrovolníci a zaměřuje se na účinnost a farmakologické vlastnosti. Zároveň vylučuje možnou toxicitu nových produktů a nastavuje jejich přijatelného dávkování.

Fáze II pomáhá najít optimální dávkování a účinnost léčby.

Fáze III probíhá na větším počtu účastníků a sleduje bezpečnost a účinnost nového typu léčby ve srovnání se standardní léčbou.

Fáze IV pokračuje v testování již prodávaného léku, aby se z dlouhodobého hlediska dále shromažďovaly informace o tomto léčivém přípravku.