Náš přístup k oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a
 řízení společnosti

Posláním společnosti Novavax je chránit zdraví lidí na celém světě a zároveň podporovat přístup k vakcínám, chránit životní prostředí, naše zaměstnance a dodržovat nejvyšší standardy řízení.

Přístup společnosti Novavax k oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a řízení společnosti (ESG)

Naše úsilí v oblasti životního prostředí, sociálních záležitostí a řízení společnosti (ESG) se zaměřuje na zvyšování dostupnosti našich přípravků prostřednictvím inovativních partnerství a programů, na provozování naší činnosti v souladu s nejvyššími standardy a transparentním způsobem, na efektivní provozování našeho podnikání a současně vyvíjení úsilí o minimalizaci dopadu na planetu, na působení jako zastánce rozmanitosti, rovnosti a inkluze a na uplatňování společenské odpovědnosti podniku uvnitř i navenek. 

Přejděte na níže uvedené odkazy nebo přejděte dolů, kde získáte informace o důležitých krocích, které jsme již podnikli, a případně se znovu podívejte, jak se naše úsilí vyvíjí. 

Přístup

Maximalizace
přístupu k vakcínám a zlepšování
globálního zdraví

Zjistěte více

Životní prostředí

Minimalizace
našeho dopadu na
životní prostředí

Zjistěte více

Rozmanitost

Podpora rozmanitosti, rovnosti a 
inkluze mezi našimi zaměstnanci

Zjistěte více

Řízení společnosti

Uplatňování
nejvyšších standardů
řízení

Zjistěte více

Přístup

Access. Maximizing Vaccine Access and Improving Global Health.

Maximalizace přístupu k vakcínám a zlepšování globálního zdraví

Zavádíme inovace prostřednictvím našeho výzkumu a vývoje, jakož i obchodních a komunitních partnerství zaměřených na zvýšení dostupnosti vakcín proti závažným infekčním onemocněním. Přístup k vakcínám a zdraví na celém světě podporujeme prostřednictvím následujících iniciativ:

 • Zaměření na vakcíny: Vakcínám, které jsou jednou z nejúčinnějších investic do veřejného zdraví, je připisována zásluha na zabránění přibližně 6 milionům úmrtí ročně na celém světě.1 Jako společnost zaměřená výhradně na vývoj a dodávání inovativních vakcín, které pomáhají chránit zdraví lidí na celém světě, jsme na počátku roku 2020 rychle rozpoznali příležitost využít naši metodu výroby vakcín při globální pandemii SARS-CoV-2.
 • Partnerství a spolupráce s komunitami: Využíváme partnerství v celém odvětví zdravotnictví, abychom mohli pochopit a řešit stávající překážky v přístupu k vakcínám po celém světě. Zjistěte více o tom, jak vedeme jednání, například při naší minulé účasti na konferenci Aspen Ideas: Health a zasedání u kulatého stolu „Expert Voices“ společnosti Axios
 • Úsilí o ochranu pacientů: Společnost podporuje přední zastánce přístupu k očkování, jako jsou organizace National Health Council, Vaccinate your Families, Blue Star Families, National Black Nurses Association a Healthy Women. Podívejte se na příklad naší spolupráce s organizací Healthy Women.
 • Partnerství na podporu naléhavých problémů v oblasti globálního zdraví: Svůj závazek v oblasti globálního zdraví bereme vážně a spolupracujeme s vládami a předními neziskovými organizacemi po celém světě, jako je například Nadace Billa a Melindy Gatesových.

1Ehreth J. (2003). The global value of vaccination. Vaccine 21 596–600.

Zpět na začátek ↑

 

Životní prostředí

Životní prostředí: Minimalizace našeho dopadu na životní prostředí

Při své činnosti se zaměřujeme na udržitelnost, abychom přispěli ke snížení našeho dopadu na životní prostředí. Mezi klíčové iniciativy, které dokládají, jak pracujeme na dosažení tohoto cíle, patří:

 • Udržitelné získávání surovin: Společnost Novavax využívá udržitelné zdroje saponinu ze stromu Quillaja Saponaria (mydlokor tupolistý), který pochází ze středního Chile a slouží k výrobě našeho adjuvanta Matrix‑M™. Saponin získáváme od partnera s certifikací Forest Stewardship Council. Kůra se pěstuje udržitelným způsobem a zodpovědně se sklízí. 
 • Zařízení šetrná k životnímu prostředí: Našimi prioritami jsou hospodaření se zdroji, strategie snižování emisí skleníkových plynů, iniciativy zaměřené na snižování emisí uhlíku, ochranu vody a monitorování spotřeby energie v pronajatých i vlastněných víceúčelových zařízeních. Více informací naleznete na straně 39 naší výroční zprávy za rok 2022.
 • Zlepšování lidského zdraví a pohody: Společnost získala certifikace WELLod institutu International WELL Building Institute pro řadu pronajatých zařízení, a to vytvořením prostorů, které zlepšují zdraví a pohodu, místo aby jim bránily. 
 • Vliv na životní prostředí v našich komunitách: Společnost Novavax AB, náš výrobní závod ve švédské Uppsale, je hrdým partnerem organizace Uppsala: 2030, což je kolektiv předních podnikatelů, akademiků a obyvatel švédské Uppsaly, kteří se spojili, aby společně řešili výzvy v oblasti udržitelnosti. 

 

Zpět na začátek ↑

 

Rozmanitost

Rozmanitost: Podpora rozmanitosti, rovnosti a inkluze mezi našimi zaměstnanci a sociální odpovědnost v našich komunitách

Budujeme pracovní kulturu, která stimuluje a podporuje rozmanitost, a investujeme do našich lidí, abychom přilákali a udrželi ty nejlepší talenty a pomohli SuperNovám plně rozvinout jejich potenciál. Úsilí v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI) a společenské odpovědnosti podporují některé z následujících aktivit:

 • Dlouhodobý plán: Začlenění rozmanitosti, rovnosti a inkluze do naší firemní kultury je prioritou společnosti, včetně vypracování víceletého plánu a strategie DEI. Více informací naleznete na straně 33 naší výroční zprávy za rok 2022.
 • Podpora vzdělávání a růstu a interní i externí prosazování společenské odpovědnosti: Společnost Novavax každoročně pořádá fórum pro ženy SuperNovy na vedoucích pozicích (SuperNova Women's Leadership Forum) s programy rozvoje vedoucích pracovníků na podporu rozvoje našich zaměstnanců a najala manažera pro rozmanitost, rovnost a inkluzi a motivovanost zaměstnanců na plný úvazek. Společnost rovněž nabízí příležitosti, jak se odvděčit komunitám, ve kterých pracujeme a žijeme. 
 • Podpora našeho týmu plného talentů: Vybudovali jsme komunitu „Jedna SuperNova“ a našim zaměstnancům nabízíme úhradu školného a vzdělávání, benefity v oblasti zdraví a wellness uznávané v odvětví a přístup k profesionálnímu koučinku. 

 

Zpět na začátek ↑

 

Řízení společnosti

Řízení společnosti: Uplatňování nejvyšších standardů řízení

Při svém růstu se řídíme zásadami integrity, transparentnosti a odpovědnosti. Jak zodpovědně řídíme společnost:

 • Klíčové role v oblasti řízení společnosti: Nejvyšší standardy řízení a kvality podporuje zřízení klíčových pozic, jako je pozice ředitele pro dodržování předpisů, který vedl vypracování kodexu „NovaCode“,  příručky psaných norem a zásad obchodní etiky. Náš vedoucí oddělení globálního zajišťování a kontroly kvality umožnil zaměření na budování kontroly kvality a zřízení funkcí globální technické kvality, klinické kvality, kontrolních systémů a operací v oblasti dodržování předpisů. Zřízení pozice hlavního bezpečnostního referenta urychlilo vybudování silné skupiny pro epidemiologické přínosy a rizika, aby bylo možné lépe porozumět bezpečnostním profilům našich vakcín. 
 • Dodržování odvětvových norem a osvědčených postupů: Společnost zvýšila úsilí o zajištění souladu se všemi požadavky vládních a regulačních orgánů a odvětvovými normami, včetně správné laboratorní praxe (GLP), současné správné výrobní praxe (cGMP) a správné distribuční praxe (GDP). Kromě toho společnost Novavax dodržuje přísné standardy kybernetické bezpečnosti, aby splňovala zvýšené požadavky na státní zakázky. 
 • Vzdělávání zaměstnanců a poskytování znalostí zaměstnancům: Společnost Novavax poskytuje celopodnikové vedení v oblasti obchodní etiky, pořádá každoroční školení a zřídila globální horkou linku pro nahlašování problémů s dodržováním předpisů se zavedenými protokoly interního vyšetřování. 

 

Zpět na začátek ↑