Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 15. září 2021

Společnost Novavax, Inc. („Novavax“, „my“ a „nás“ označuje společnost Novavax a její dceřiné společnosti (pokud z kontextu nevyplývá jinak)) si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které shromažďujeme v online i offline formátech prostřednictvím služeb.

POSKYTNUTÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NOVAVAX NEBO JINÝM POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S PŘENOSEM A ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH.

Rozsah a definice
Jaké osobní údaje shromažďujeme
Jak shromažďujeme osobní údaje
Jak používáme osobní údaje
Jak sdílíme osobní údaje
Správa komunikačních preferencí
Ochrana osobních údajů dětí
Zpřístupnění specifická pro EHP/Spojené království
Odkazy na další webové stránky
Aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
Kontaktujte nás

Definice rozsahu

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich služeb. Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti Novavax.

Když používáme termín „osobní údaje“, znamená to údaje, které lze přiměřeně použít k identifikaci žijící osoby nebo které se přiměřeně vztahují k žijící osobě („subjekt údajů“).

Když používáme termín „služby“, znamená to souhrnně:

 • Webové stránky Novavax.com a jakékoli další námi vlastněné a kontrolované stránky, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů („stránky“);
 • Procesy spojené se žádostmi týkajícími se potenciálního výzkumu a zaměstnání („žadatelské činnosti“); a
 • Naše činnosti v oblasti marketingu a rozvoje podnikání, včetně akcí, které pořádáme (jako jsou webináře), a námi provozovaných služeb na sociálních sítích („marketingové činnosti“).

Subjekty údajů, od kterých získáváme osobní údaje při poskytování služeb, jsou:

 • Lékaři a další zdravotničtí pracovníci;
 • Zkoušející klinických hodnocení;
 • Potenciální investoři do společnosti Novavax;
 • Potenciální účastníci výzkumu;
 • Poskytovatelé služeb, dodavatelé a konzultanti;
 • Uchazeči o místo;
 • Dobrovolníci; a
 • Další jednotlivci, kteří komunikují přímo se společností Novavax nebo jejími obchodními partnery.

Společnost Novavax může jednotlivcům poskytnout další oznámení o ochraně osobních údajů v době, když shromažďujeme jejich údaje. Například často poskytujeme konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů účastníkům výzkumných studií nebo klinických hodnocení (souhrnně „výzkum“) během procesu informovaného souhlasu, který popisuje naše postupy ochrany osobních údajů v souvislosti s prováděním výzkumu. Tento typ oznámení „právě včas“ bude určovat, jak můžeme zpracovávat informace, které v té době poskytnete, namísto tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

V souvislosti se službami shromažďujeme:

 • identifikační údaje včetně jména, povolání, e-mailové adresy, PSČ a telefonního čísla;
 • kontaktní informace včetně poštovní adresy a e-mailové adresy, PSČ a telefonního čísla;
 • informace týkající se výzkumu včetně informací o pacientech, pečujících osobách, nebo zdravotnických pracovnících a jejich výzkumných činnostech;
 • zdravotní informace včetně informací o zájmu o klinická hodnocení, komunitní webináře a zájmové skupiny a účast v nich;
 • profesní a zaměstnanecké informace včetně životopisu, profesní a akademické historie, titulů, licencí a osobních složek;
 • údaje o zaměstnání včetně informací o vznesených požadavcích a interakcích s našimi službami; a
 • další podkladové údaje včetně informací o trestných činech / nezákonném jednání.

Jak shromažďujeme osobní údaje

Tyto osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, včetně:

 • Přímo od subjektu údajů, včetně uživatelů služeb, když dobrovolně zašlete informace, když se u nás registrujete k odběru informací o klinických hodnoceních nebo jiných výzkumných studiích, když se registrujete na akce, jako jsou webináře, školení, přednášky, semináře nebo workshopy, když zašlete žádost o grant, když žádáte o zasílání finančních aktualizací o podnikání společnosti Novavax, když se ucházíte o zaměstnání, pošlete nám e-mail nebo jinou korespondenci nebo vyplníte formulář v souvislosti s našimi službami;
 • Nepřímo z jiných zdrojů, včetně od poskytovatelů služeb a obchodních partnerů, kteří identifikují potenciální uchazeče o zaměstnání, potenciální účastníky výzkumu nebo zkoušející nebo potenciální obchodní partnery nebo skupiny pacientů, nebo kteří koordinují akce a programy pro činnosti žádostí a marketingové činnosti;
 • Z veřejně dostupných zdrojů, včetně z platforem sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, a z dalších veřejně dostupných databází; a
 • Nástrojů pro automatické shromažďování údajů.
 • Automaticky shromažďujeme určité údaje od subjektů údajů, které navštíví stránky, a mohou být identifikovatelné pomocí souborů cookie nebo jiných nástrojů pro sběr dat na stránkách, které zaznamenávají určité informace o používání, jako je počet a frekvence návštěvníků stránek. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky, na které přistupujete bezprostředně před a po návštěvě stránek, a jaký internetový prohlížeč používáte. Přečtěte si naše samostatné zásady používání souborů cookie, kde se dozvíte o tom, jak používáme soubory cookie na stránkách, a o Vašich volbách v souvislosti s používáním souborů cookie.

Jak používáme osobní údaje

Osobní údaje používáme pro různé obchodní účely. Tyto účely zahrnují:

 • správu, provozování a rozšiřování našeho podnikání a správu služeb, a to i prostřednictvím třetích stran poskytujících služby;
 • dodržování zákonných nebo regulačních povinností;
 • rozvoj nových zdrojů a služeb;
 • zpracovávání a posuzování žádostí o zaměstnání, včetně vyhodnocování a potvrzování Vaší vhodnosti pro pozici a přesnosti všech předložených informací;
 • monitorování a audit dodržování vnitřních zásad a postupů, zákonných povinností a plnění požadavků a nařízení regulačních orgánů;
 • rozvíjení a udržování vztahů se zdravotnickými pracovníky, zkoušejícími, výzkumnými pracovníky, pacienty a pečovateli;
 • poskytování finančních informací o společnosti Novavax;
 • komunikaci s Vámi, kde reagujeme na Vaše dotazy a poskytujeme technickou nebo administrativní podporu;
 • provádění marketingových činností, sdílení aktualizací, pozvánek a dalších informací, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat;
 • vyšetřování a řešení sporů a bezpečnostních problémů a vymáhání našich podmínek;
 • prevenci, vyšetřování a hlášení podvodů, nezákonné nebo trestné činnosti, neoprávněného přístupu k osobním údajům, webovým stránkám nebo našim datovým systémům nebo jejich neoprávněné používání a plnění zákonných, regulačních, soudních a firemních povinností; a
 • jakékoli jiné zákonné, legitimní obchodní účely.

Jak sdílíme osobní údaje

 • V rámci společnosti Novavax. Vaše osobní údaje sdílíme v rámci společnosti Novavax pro účely uvedené výše.
 • Poskytovatelé služeb. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami poskytujícími služby, které provádějí transakce nebo služby naším jménem,jako jsou zdravotničtí pracovníci, smluvní výzkumné organizace nebo jiné lékařské instituce provádějící výzkum naším jménem nebo ve spolupráci s námi, poskytovatelé úložišť dat a analytici, náboráři, poskytovatelé prověrek, koordinátoři akcí, poskytovatelé průzkumu trhu, poskytovatelé technologií (včetně poskytovatelů technologické podpory, poskytovatelů e-mailové komunikace a webových vývojářů) nebo poskytovatelé, kteří pomáhají se službami.
 • Regulační záležitosti, právní proces, bezpečnost a vymáhání podmínek. Osobní údaje můžeme zpřístupnit vládním regulačním orgánům, a to i v souvislosti s monitorováním, kontrolou a schvalováním našich studií, produktů a služeb, povinnostmi poskytovat finanční informace, hlášením nežádoucích událostí a v reakci na jejich žádosti o takové informace nebo jako pomoc při vyšetřování. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám v souvislosti s nároky, spory nebo soudními spory, kde to vyžaduje zákon, nebo pokud zjistíme, že jejich zpřístupnění je nezbytné pro ochranu zdraví a bezpečnosti Vás či nás, k ochraně před podvodem nebo úvěrovým rizikem nebo k vymáhání našich zákonných práv nebo smluvních závazků, které jste přijali.
 • Převody podnikání. Osobní údaje můžeme zpřístupnit jako součást podnikové obchodní transakce, jako je fúze, akvizice, partnerství, společný podnik, financování nebo prodej majetku společnosti, a osobní údaje můžeme přenášet třetím stranám jako jedno z obchodních aktiv takové transakce. Osobní údaje mohou být také zpřístupněny v případě insolvence, úpadku nebo nucené správy.

Správa komunikačních preferencí

Pokud jste se zaregistrovali k odběru informací od nás (nebo pokud to povoluje zákon, kde jste nám poskytli nebo jsme získali Vaše kontaktní údaje), můžeme Vám zasílat e-mailové zprávy, cílené zprávy, oznámení nebo jinou komunikaci týkající se produktů nebo služby v závislosti na zvoleném způsobu komunikace. Můžete nás požádat, abychom to nedělali, když přistupujete k našim službám, nebo můžete své preference změnit aktualizací jakýchkoli účtů, které u nás máte. Kdykoli se můžete rozhodnout, že od nás nechcete dostávat další obchodní sdělení, a to tak, že budete postupovat podle pokynů k odhlášení odběru sdělení, které jste obdrželi, nebo zasláním žádosti o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás.

Tištěné materiály: Chcete-li se odhlásit z odběru tištěných marketingových materiálů na Vaši poštovní adresu, jako jsou reklamy, letáky nebo pohlednice, odešlete žádost o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás. Nezapomeňte prosím uvést své jméno a poštovní adresu přesně tak, jak jsou uvedeny na tištěných marketingových materiálech, které jste obdrželi. E-maily: Chcete-li se odhlásit z odběru marketingových materiálů na Vaši e-mailovou adresu, klikněte na odkaz pro odhlášení ve spodní části e-mailu, který Vám byl zaslán, nebo odešlete žádost o odhlášení na kontaktní údaje uvedené níže v části Kontaktujte nás. Vezměte prosím na vědomí, že můžete poté nadále od nás nadále dostávat určité transakční elektronické zprávy nebo zprávy související s účtem.

Ochrana osobních údajů dětí

Stránky nejsou určeny dětem mladším 18 let. Vědomě nezískáváme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud je Vám méně než 18 let, neposkytujte nám žádné osobní údaje přímo, prostřednictvím webových formulářů ani žádným jiným způsobem. Pokud zjistíte, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Zpřístupnění specifická pro EHP/Spojené království

Pro jednotlivce v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a Spojeném království („Spojené království“) prosím klikněte zde pro další podrobné informace.

Odkazy na další webové stránky

Naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které nevlastní ani nespravuje společnost Novavax. Upozorňujeme Vás, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů takových jiných stránek, ani za to, jak tyto stránky fungují nebo jak nakládají s Vašimi osobními údaji. Doporučujeme Vám, abyste si toho byli vědomi, když opustíte naše stránky, a přečetli si zásady ochrany osobních údajů a podmínky příslušných stránek třetích stran, které shromažďují osobní údaje.

Aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Novavax neustále zlepšuje a přidává nové funkce služeb. Vzhledem k těmto neustálým vylepšením, změnám v zákonech a měnící se povaze technologií se postupy zpracování dat společnosti Novavax čas od času změní. V souladu s tím toto prohlášení o ochraně osobních údajů podléhá občasným revizím. O změnách Vás budeme informovat zveřejněním nového prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách a aktualizací data účinnosti prohlášení o ochraně osobních údajů. Takové změny prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je Vaší povinností pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů a být si vědomi změn.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obavy ohledně způsobu, jakým společnost Novavax zpracovává Vaše osobní údaje, nebo potřebujete pomoc při správě Vašich rozhodnutí o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Telefon: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]

Zobrazit globální telefonní seznam

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obavy ohledně způsobu, jakým společnost Novavax zpracovává Vaše osobní údaje, nebo potřebujete pomoc při správě Vašich rozhodnutí o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Telefon: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]

Zobrazit globální telefonní seznam