NOVÁ ÉRA VAKCÍN
PRO ČESKOU REPUBLIKU

Novavax, Inc. je globální biotechnologická společnost, která se zavázala pomáhat celosvětově řešit závažná infekční onemocnění prostřednictvím objevování, vývoje a dodávání inovativních vakcín pacientům po celém světě.

Naše technologie

Naše technologie přípravy vakcín využívá naši patentovanou technologii rekombinantní proteinové nanočásticové vakcíny a vlastnosti našeho adjuvantu Matrix-M™ vylepšující imunogenitu.

Nanočástice: Uspořádání rekombinantních proteinů v nanočástici pomáha imunitnímu systému rozpoznat tento cílový protein z různých úhlů1 – stejným způsobem, jakým imunitní systém podrobně rozpozná skutečný patogen. Naše vakcíny neobsahují žádný skutečný virus, pouze protein, proto zde není riziko, že by vyvolaly onemocnění, proti kterému jsou určeny.

Adjuvans Matrix-M™: Náš adjuvans nazvaný Matrix-M pochází ze saponinů, což jsou sloučeniny přirozeně se nacházející v kůře stromu Quillaja saponaria (mydlokor tupolistý), který se běžně vyskytuje v Chile. Saponiny se kvůli svým léčivým vlastnostem používají již dlouhou dobu.2 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v minulosti již schválila vakcínu obsahující jiný adjuvans na bázi saponinu.3

Oblasti našeho výzkumu

Svět naléhavě potřebuje nové nástroje, které by pomohly vyřešit některé z našich největších výzev v podobě infekčních onemocnění. Společnost Novavax využívá svou jedinečnou technologii při řešení hrozeb pro zdraví populace, kterým aktuálně čelíme nebo budeme čelit v budoucnosti. Novavax při vývoji vakcín nepřetřžitě provádí klinické studie a shromažďuje poznatky z reálného prostředí tak, aby bylo možné čelit hrozbám pro veřejné zdraví. Naši vědci v programech pro výzkum a vývoj (R&D) se zavázali efektivně přicházet s novými vakcínami a současně zajišťovat bezpečnost účastníků našich klinických hodnocení.

Jak kontaktovat společnost Novavax
Kontaktujte nás

+420 228 880 267
09:00 - 17:00
Pondělí–pátek

Sídlo společnosti: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika

Výrobní závod: Bohumil 138, 281 63 Jevany, Česká republika

Mediální kontakt

E-mail: [email protected]
Telefonní číslo: +41 44 553 05 71

Kontakt pro investory

Chcete-li kontaktovat člena týmu pro vztahy s investory, klikněte na tlačítko „Kontaktujte nás“ níže.

  1. Krueger S, et al. Structural characterization and modeling of a respiratory syncytial virus fusion glycoprotein nanoparticle vaccine in solution. Mol Pharm. 2021;18(1):359-376
  2. Marciani DJ. Elucidating the mechanisms of action of saponin-derived adjuvants. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(6):573-585.
  3. Shingrix. Prescribing information. GSK; 2017.