NOVÁ ÉRA VAKCÍN
PRO ČESKOU REPUBLIKU

Novavax, Inc. je globální biotechnologická společnost, která se zavázala pomáhat celosvětově řešit závažná infekční onemocnění prostřednictvím objevování, vývoje a dodávání inovativních vakcín pacientům po celém světě.

Naše technologie

Naše technologie přípravy vakcín využívá naši patentovanou technologii rekombinantní proteinové nanočásticové vakcíny a vlastnosti našeho adjuvantu Matrix-M™ vylepšující imunogenitu.

Nanočástice: Uspořádání rekombinantních proteinů v nanočástici může pomoci imunitnímu systému rozpoznat tento cílový protein z různých úhlů1 — stejným způsobem, jakým imunitní systém podrobně rozpozná skutečný patogen. Naše vakcíny neobsahují žádný skutečný virus, pouze protein; tyto vakcíny tedy nemohou způsobovat onemocnění.

Adjuvans Matrix-M™: Náš adjuvans nazvaný Matrix-M pochází ze saponinů, což jsou sloučeniny přirozeně se nacházející v kůře stromu Quillaja saponaria (mydlokor tupolistý), který se běžně vyskytuje v Chile. Saponiny se kvůli svým léčivým vlastnostem používají již dlouhou dobu.2 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v minulosti již schválila vakcínu obsahující jiný adjuvans na bázi saponinu.3

Oblasti našeho výzkumu

Svět naléhavě potřebuje nové nástroje, které by pomohly vyřešit některé z našich největších výzev v podobě infekčních onemocnění. Společnost Novavax využívá svou jedinečnou technologii při řešení současných, vznikajících i budoucích hrozeb pro veřejné zdraví. Společnost Novavax při vývoji vakcín neustále provádí klinická hodnocení a shromažďuje důkazy z reálné praxe s cílem řešit hrozby týkající se veřejného zdraví. Naši vědci v programech pro výzkum a vývoj (R&D) se zavázali efektivně přicházet s novými vakcínami a současně zajišťovat bezpečnost účastníků našich klinických hodnocení.

COVID-19 –souhrn4-6
Covid virus illustration

Patogenní původce: koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2)

Lokalita: po celém světě

Přenos: vdechnutí kapének přenášených vzduchem obsahujících virus šířený kašláním, kýcháním nebo mluvením mezi lidmi v úzkém kontaktu; v nedostatečně větraných prostorách nebo v prostorách přeplněných lidmi; nebo kontaktem rukou s kontaminovanými povrchy s přenosem do očí, nosu nebo úst dotykem

Globální epidemiologická data:

 • K listopadu 2022 bylo na celém světě přibližně 628 milionů potvrzených případů onemocnění COVID-19. Odhaduje se, že téměř 6,6 milionů z nich vedly k úmrtí na onemocnění COVID-19
 • Může postihovat osoby jakékoli věkové skupiny; vyšší riziko závažného onemocnění hrozí u starších osob nad 65 let a osob s chronickým onemocněním (hypertenze, onemocnění srdce/plic, diabetes, obezita, nádorové onemocnění)
Sezónní chřipka – souhrn7,8
Seasonal influenza illustrations

Patogenní původce: virus chřipky A a virus chřipky B

Lokalita: po celém světě

Přenos: vdechnutí kapének přenášených vzduchem (až do vzdálenosti 1 metru) obsahujících virus šířený kašláním nebo kýcháním infikovaných osob, kontakt rukou kontaminovaných virem

Globální epidemiologická data:

 • V mírném podnebí sezónní epidemie každou zimu, v tropickém podnebí po celý rok
 • Každoroční epidemie způsobuje na celém světě odhadem 3 až 5 milionů případů závažného onemocnění
 • Až 500 000 úmrtí souvisejících s chřipkou ročně
 • Vyšší riziko komplikací u těhotných žen, dětí do 5 let, starších osob nad 65 let
 • Vyšší riziko nakažení chřipkou u zdravotnických pracovníků
RSV – souhrn9-13
Respiratory syncytial virus illustration

Patogenní původce: respirační syncytiální virus (RSV)

Lokalita: po celém světě

Přenos: kašel a kýchání infikovaných osob, kontakt rukou s tvrdými nebo měkkými povrchy; má sezónní charakter každoroční epidemie s vrcholem v zimních měsících

Globální epidemiologická data:

 • Téměř všechny děti jsou během prvních 2 let života nejméně jednou infikovány virem RSV
 • Kvůli nedostatku rutinního testování je obtížné kvantifikovat závažnost nemoci
 • Odhaduje se, že infekce dolních cest dýchacích související s RSV byly v roce 2015 příčinou přibližně 94 600 až 149 400 úmrtí dětí mladších pěti let
 • V roce 2005 se odhadovalo, že se vyskytly 3,8 miliony infekcí dolních cest dýchacích související s RSV na celém světě, které vedly k 3,4 milionům hospitalizací dětí mladších pěti let
MERS – souhrn14-17
Middle East respiratory syndrome (MERS) illustration

Patogenní původce: koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (MERS-CoV)

Lokalita: 27 zemí na Blízkém východě, v Africe a v jižní Asii, 80 % případů hlášeno v Saúdské Arábii

Přenos: přímý nebo nepřímý kontakt s infikovaným velbloudem jednohrbým; zřídka kontakty mezi lidmi v rámci domácností a zdravotnických zařízení

Epidemiologická data:

 • Od propuknutí, které bylo poprvé hlášeno v roce 2012, 858 známých úmrtí v důsledku MERS-CoV a souvisejících komplikací
 • Úmrtnost (CFR) až 35 %
 • MERS postihuje osoby obou pohlaví (64,5 % hlášených případů byli muži) a všechny věkové skupiny, přičemž závažnější onemocnění se vyskytuje u starších osob a osob s komorbiditami, jako jsou obezita, cukrovka, srdeční choroba a onemocnění plic, nebo osob s oslabeným imunitním systémem
SARS – souhrn18-20
Severe acute respiratory syndrome image

Patogenní původce: koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV)

Lokalita: Čína, ZAO Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Kanada, omezený počet případů v Asii, Evropě, USA

Přenos: kapénky nebo sliny přenášené vzduchem, kontakt rukou s kontaminovanými povrchy; trajektorie epidemie z roku 2003 je spojována s leteckou dopravou; velká pravděpodobnost dalších ohnisek

Epidemiologická data:

 • Propuknutí epidemie SARS v roce 2003 způsobilo více než 8 000 infekcí a 800 úmrtí
 • Úmrtnost (CFR) se odhaduje na 9,6 %
 • Většina pacientů byly dříve zdravé osoby ve věku 25–70 let
Malárie – souhrn21
Malaria illustration

Patogenní původce: druhy prvoka Plasmodium (pět druhů prvoka Plasmodium, o nichž je známo, že způsobují malárii, z nichž největší hrozbu představují P. falciparum a P. vivax)

Lokalita: subsaharská Afrika (94 % případů), jihovýchodní Asie, východní Středomoří, západní Tichomoří, Amerika (tj. teplejší oblasti světa)

Přenos: Kousnutí infikované samičky komára rodu Anopheles

Epidemiologická data:

 • Odhaduje se, že v roce 2019 se celosvětově vyskytlo 229 milionů případů malárie
 • Ty vedly k 409 000 úmrtím na malárii
 • Nejzranitelnější skupinou, kterou malárie postihuje, jsou děti ve věku do 5 let, které představují dvě třetiny všech úmrtí na malárii na celém světě
 • Odhaduje se, že celková výše finančních prostředků vynaložených na kontrolu a eliminaci malárie v roce 2019 dosáhla 3 miliard USD
Onemocnění virem Ebola – souhrn22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Patogenní původce: virus Ebola

Lokalita: střední Afrika, západní Afrika

Přenos: virus Ebola se šíří z volně žijících zvířat na člověka a přenosem z člověka na člověka kontaktem s krví a tělními tekutinami nebo s kontaminovanými předměty

Epidemiologická data

 • Během posledních padesáti let se v rovníkové Africe vyskytlo více než 40 ohnisek nákazy onemocnění virem Ebola
 • Dosud největší ohnisko nákazy vzniklo v západní Africe a způsobilo v letech 2013 až 2016 více než 28 000 infekcí a 11 000 úmrtí
 • Úmrtnost (CFR) se odhaduje na 40–50 %
 • V roce 2015 znamenalo propuknutí nákazy tímto virem pro ekonomiku Guineje, Libérie a Sierra Leone výdaje ve výši 2,2 miliard USD

Mezi oblasti našeho výzkumu patří

COVID-19 –souhrn4-6
Covid virus illustration

Patogenní původce: koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2)

Lokalita: po celém světě

Přenos: vdechnutí kapének přenášených vzduchem obsahujících virus šířený kašláním, kýcháním nebo mluvením mezi lidmi v úzkém kontaktu; v nedostatečně větraných prostorách nebo v prostorách přeplněných lidmi; nebo kontaktem rukou s kontaminovanými povrchy s přenosem do očí, nosu nebo úst dotykem

Globální epidemiologická data:

 • K listopadu 2022 bylo na celém světě přibližně 628 milionů potvrzených případů onemocnění COVID-19. Odhaduje se, že téměř 6,6 milionů z nich vedly k úmrtí na onemocnění COVID-19
 • Může postihovat osoby jakékoli věkové skupiny; vyšší riziko závažného onemocnění hrozí u starších osob nad 65 let a osob s chronickým onemocněním (hypertenze, onemocnění srdce/plic, diabetes, obezita, nádorové onemocnění)
Sezónní chřipka – souhrn7,8
Seasonal influenza illustrations

Patogenní původce: virus chřipky A a virus chřipky B

Lokalita: po celém světě

Přenos: vdechnutí kapének přenášených vzduchem (až do vzdálenosti 1 metru) obsahujících virus šířený kašláním nebo kýcháním infikovaných osob, kontakt rukou kontaminovaných virem

Globální epidemiologická data:

 • V mírném podnebí sezónní epidemie každou zimu, v tropickém podnebí po celý rok
 • Každoroční epidemie způsobuje na celém světě odhadem 3 až 5 milionů případů závažného onemocnění
 • Až 500 000 úmrtí souvisejících s chřipkou ročně
 • Vyšší riziko komplikací u těhotných žen, dětí do 5 let, starších osob nad 65 let
 • Vyšší riziko nakažení chřipkou u zdravotnických pracovníků
RSV – souhrn9-13
Respiratory syncytial virus illustration

Patogenní původce: respirační syncytiální virus (RSV)

Lokalita: po celém světě

Přenos: kašel a kýchání infikovaných osob, kontakt rukou s tvrdými nebo měkkými povrchy; má sezónní charakter každoroční epidemie s vrcholem v zimních měsících

Globální epidemiologická data:

 • Téměř všechny děti jsou během prvních 2 let života nejméně jednou infikovány virem RSV
 • Kvůli nedostatku rutinního testování je obtížné kvantifikovat závažnost nemoci
 • Odhaduje se, že infekce dolních cest dýchacích související s RSV byly v roce 2015 příčinou přibližně 94 600 až 149 400 úmrtí dětí mladších pěti let
 • V roce 2005 se odhadovalo, že se vyskytly 3,8 miliony infekcí dolních cest dýchacích související s RSV na celém světě, které vedly k 3,4 milionům hospitalizací dětí mladších pěti let
MERS – souhrn14-17
Middle East respiratory syndrome (MERS) illustration

Patogenní původce: koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (MERS-CoV)

Lokalita: 27 zemí na Blízkém východě, v Africe a v jižní Asii, 80 % případů hlášeno v Saúdské Arábii

Přenos: přímý nebo nepřímý kontakt s infikovaným velbloudem jednohrbým; zřídka kontakty mezi lidmi v rámci domácností a zdravotnických zařízení

Epidemiologická data:

 • Od propuknutí, které bylo poprvé hlášeno v roce 2012, 858 známých úmrtí v důsledku MERS-CoV a souvisejících komplikací
 • Úmrtnost (CFR) až 35 %
 • MERS postihuje osoby obou pohlaví (64,5 % hlášených případů byli muži) a všechny věkové skupiny, přičemž závažnější onemocnění se vyskytuje u starších osob a osob s komorbiditami, jako jsou obezita, cukrovka, srdeční choroba a onemocnění plic, nebo osob s oslabeným imunitním systémem
SARS – souhrn18-20
Severe acute respiratory syndrome image

Patogenní původce: koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV)

Lokalita: Čína, ZAO Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Kanada, omezený počet případů v Asii, Evropě, USA

Přenos: kapénky nebo sliny přenášené vzduchem, kontakt rukou s kontaminovanými povrchy; trajektorie epidemie z roku 2003 je spojována s leteckou dopravou; velká pravděpodobnost dalších ohnisek

Epidemiologická data:

 • Propuknutí epidemie SARS v roce 2003 způsobilo více než 8 000 infekcí a 800 úmrtí
 • Úmrtnost (CFR) se odhaduje na 9,6 %
 • Většina pacientů byly dříve zdravé osoby ve věku 25–70 let
Malárie – souhrn21
Malaria illustration

Patogenní původce: druhy prvoka Plasmodium (pět druhů prvoka Plasmodium, o nichž je známo, že způsobují malárii, z nichž největší hrozbu představují P. falciparum a P. vivax)

Lokalita: subsaharská Afrika (94 % případů), jihovýchodní Asie, východní Středomoří, západní Tichomoří, Amerika (tj. teplejší oblasti světa)

Přenos: Kousnutí infikované samičky komára rodu Anopheles

Epidemiologická data:

 • Odhaduje se, že v roce 2019 se celosvětově vyskytlo 229 milionů případů malárie
 • Ty vedly k 409 000 úmrtím na malárii
 • Nejzranitelnější skupinou, kterou malárie postihuje, jsou děti ve věku do 5 let, které představují dvě třetiny všech úmrtí na malárii na celém světě
 • Odhaduje se, že celková výše finančních prostředků vynaložených na kontrolu a eliminaci malárie v roce 2019 dosáhla 3 miliard USD
Onemocnění virem Ebola – souhrn22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Patogenní původce: virus Ebola

Lokalita: střední Afrika, západní Afrika

Přenos: virus Ebola se šíří z volně žijících zvířat na člověka a přenosem z člověka na člověka kontaktem s krví a tělními tekutinami nebo s kontaminovanými předměty

Epidemiologická data

 • Během posledních padesáti let se v rovníkové Africe vyskytlo více než 40 ohnisek nákazy onemocnění virem Ebola
 • Dosud největší ohnisko nákazy vzniklo v západní Africe a způsobilo v letech 2013 až 2016 více než 28 000 infekcí a 11 000 úmrtí
 • Úmrtnost (CFR) se odhaduje na 40–50 %
 • V roce 2015 znamenalo propuknutí nákazy tímto virem pro ekonomiku Guineje, Libérie a Sierra Leone výdaje ve výši 2,2 miliard USD

Náš přípravek

Injekční disperzní vakcína Nuvaxovid proti onemocnění COVID-19 (rekombinantní, adjuvovaná)

Pro zdravotnické pracovníky jsou určeny stránky https://cz.novavaxcovidvaccine.com/hcp

Pro více informací prosím kontaktujte svého zdravotnického pracovníka.

Kontaktujte nás

Více informací je k dispozici na naší globální webové stránce novavax.com.

Obecné dotazy nám prosím zašlete e-mailem, odpovíme Vám během několika dnů.

 1. Krueger S, et al. Structural characterization and modeling of a respiratory syncytial virus fusion glycoprotein nanoparticle vaccine in solution. Mol Pharm. 2021;18(1):359-376
 2. Marciani DJ. Elucidating the mechanisms of action of saponin-derived adjuvants. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(6):573-585.
 3. Shingrix. Prescribing information. GSK; 2017.
 4. World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int [Accessed November 2022].
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html [Accessed November 2022].
 6. CDC. People with Certain Medical Conditions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed July 2022].
 7. World Health Organization. Influenza (seasonal). World Health Organization. Influenza (seasonal). Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) [Accessed November 2022].
 8. Krammer F, et al. Influenza. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):3.
 9. Borchers AT, et al. Respiratory syncytial virus—a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2013;45:331–379.
 10. Verwey C, Nunes M. RSV lower respiratory tract infection and lung health in the first 2 years of life. Lancet Glob Health. 2020;8(10):e1247–1248.
 11. Fasley A, Walsh E. Respiratory syncytial virus infection in elderly adults. Drugs Aging. 2005;22:577–587.
 12. Shi T, et al. Global, regional and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015; a systematic review and modelling study. Lancet. 2017;390(10098):946-958.
 13. Gonik B. The burden of respiratory syncytial virus infection in adults and reproductive-aged women. Glob Health Sci Pract. 2019;7(4):515-520.
 14. Azhar EI, et al. The Middle East respiratory syndrome. Infect Dis Clin North Am. 2019;33:891–905.
 15. Memish ZA, et al. Middle East respiratory syndrome. Lancet. 2020;395:1063–1077.
 16. Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: Understanding the latest human coronavirus threat. Viruses. 2018;1093.
 17. Schindewolf C, Menachery VD. Middle East respiratory syndrome vaccine candidates: cautious optimism. Viruses. 2019;11:74.
 18. Weiss SR, Navas-Martin S. Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus. Microbiol Mol Biol Rev. 2005;69:635–664.
 19. World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002–31 July 2003. 24 July 2015. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003 [Accessed November 2022].
 20. World Health Organization. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Available at: https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1 [Accessed November 2022].
 21. World Health Organization. Malaria fact sheet. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria [Accessed November 2022].
 22. Jacob ST, et al. Ebola virus disease. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:13.
 23. CDC. Cost of the ebola epidemic. Available at: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/cost-of-ebola.html [Accessed November 2022].