Naše technologie adjuvanta Matrix‑M™

Vakcíny společnosti Novavax obsahují naše adjuvans Matrix‑M.

Co je naše adjuvans Matrix‑M?

Naše adjuvans nazvané Matrix‑M pochází ze saponinů, což jsou sloučeniny přirozeně se nacházející v kůře stromu Quillaja saponaria (mydlokor tupolistý), který se běžně vyskytuje v Chile. Saponiny se kvůli svým léčivým vlastnostem používají již dlouhou dobu.1 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v minulosti již schválily vakcínu obsahující jiné adjuvans na bázi saponinu.1,2

Quilliaja saponaria (Soapbark) tree. Bark containing saponins.

Společnost Novavax vyrábí adjuvans Matrix‑M pomocí pečlivě navrženého procesu, jehož výsledkem jsou velmi malé kulovité částice, které při pozorování vysoce výkonným mikroskopem připomínají strukturu včelí plástve. Částice adjuvanta Matrix‑M jsou menší než lidský vlas.

Naše adjuvans Matrix‑M je klíčovým prvkem naší technologické platformy. Bylo prokázáno, že ve směsi s nanočásticemi naší vakcíny zvyšuje tato kombinace složek reakci imunitního systému na naše vakcíny.6

Jak se Matrix‑M vyrábí?

Stromy mydlokoru tupolistého se pěstují a sklízejí za velmi regulovaných a kontrolovaných podmínek. Po prořezání stromů se sklidí kůra a rozemele na jemný čistý prášek. Z něj se získají a připraví k použití saponiny. Po dokončení všech kroků zpracování se adjuvans Matrix‑M smíchá s nanočásticemi vakcíny a vznikne hotová vakcína připravená k použití.

Výrobní proces adjuvanta Matrix‑M

Saponiny ze stromu Quillaja saponaria přispívají k vytvoření silné imunitní odpovědi.

1

Stromy se prořežou a sklidí se kůra.

Saponiny se nacházejí v kůře stromu. Kůra se získává udržitelným způsobem, bez pokácení celého stromu.

Quilliaja saponaria (Soapbark) tree. Bark containing saponins.
2

Kůra se zpracuje

Extrakt z kůry se zpracuje na frakci-A a frakci-C a pak se vysuší mrazem (lyofilizuje). Tyto prášky obsahují „surové“ molekuly saponinu.

Fraction-A. Fraction-C.
3

Příprava tekutého přípravku

Frakce-A a frakce-C jako kapaliny obsahují fosfolipidy a cholesterol, což umožňuje vznik charakteristických nanostruktur adjuvant Matrix-A, respektive Matrix-C.

Phospholipid. Fraction-C. Franction-A. Cholesterol.
4

Vznik adjuvanta Matrix‑M

Složky adjuvanta Matrix-A a Matrix-C se smíchají a vznikne adjuvans Matrix‑M.

Matrix-C adjuvant. Matrix-A adjuvant.
5

Konečná vakcína

Adjuvans Matrix‑M se smíchá s antigenem vakcíny a vznikne konečný vakcinační přípravek.

Vaccine nanoparticle

Infographic displaying the Matrix-M adjuvant production process

Postupy sklizně stromu Quillaja jsou v Chile regulovány bez ohledu na způsob použití.

Saponiny se používají nejen ve vakcínách, ale také v potravinářském průmyslu a v jiných oblastech.5

Farmaceutický průmysl využívá pouze relativně malou část z celkového množství vyrobených saponinů. Tyto saponiny však musí být mimořádně kvalitní a musí být součástí udržitelného dodavatelského řetězce.

Z důvodu vysoké poptávky po tomto přirozeně se vyskytujícím produktu je těžba stromů produkujících saponin přísně regulována. Pro zajištění udržitelných dodávek byly do lesního hospodářství a výrobních postupů vynaloženy značné investice. Podle chilských zákonů musí mít majitelé pozemků ke kácení stromů Quillaja saponaria (mydlokoru tupolistého) zvláštní povolení a každých pět let mohou pokácet pouze 35 % jeho biomasy.7 Byly vyvinuty speciálně navržené metody sklizně s nízkým dopadem na životní prostředí7 a sklizeň je spojena s úsilím o obnovu lesa. Metody extrakce saponinů jsou také neustále přezkoumávány za účelem zlepšování účinnosti a kvality a společnost Novavax se zavázala k odpovědnému a udržitelnému získávání saponinů pro použití ve svých vakcínách.

  1. Pulendran B, et al. Nat Rev Drug Discov. 2021;20(6):454–475.
  2. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Informace o předepisování přípravku Shingrix (vakcína proti herpes zoster, rekombinantní, adjuvovaná). 2017.
  3. Bonam SR, et al. Trends Pharmacol Sci. 2017;38(9):771–793.
  4. Martins K, et al. The Lancet Discovery Science. 2016; 3: 67–78.
  5. Pulendran B, et al. Nature Reviews Drug Discovery. 2021; 20: 454–475.
  6. Keech C, et al. N Engl J Med. 2020;383(24):2320–2332.
  7. San Martín R, Briones R. Econ Bot. 1999;53:302–311.

Stručná historie adjuvant v technologii výroby vakcín

Adjuvans je složka vakcíny, která zvyšuje reakci imunitního systému na tuto vakcínu. Adjuvanta pomáhají imunitnímu systému lépe rozpoznat obsah vakcíny a déle si jej zapamatovat, čímž prodlužují dobu, po kterou může vakcína poskytovat ochranu. 4, 5

První adjuvans bylo do vakcíny přidáno před více než 100 lety a zlepšovalo sílu a dobu trvání ochrany.1 Adjuvanta se často používají ve vakcínách na bázi proteinů.1, 3 Společnost Novavax vyvinula vlastní patentovanou technologii adjuvanta známou jako Matrix‑M, která je navržena tak, aby účinkovala s našimi nanočásticovými vakcínami.