ZDRAVOTNÍ HROZBY NEZNAJÍ HRANICE

Novavax dokáže díky své expertize vyvíjet inovativní vakcíny nové generace

Co je Novavax?

Novavax, Inc. je moderní biotechnologická společnost, která vývojem inovativních vakcín pomáhá v boji proti závažným infekčním chorobám.

Novavax je předním inovátorem rekombinantních vakcín. Naše patentovaná platforma propojuje potenciál a rychlost genetického inženýrství za účelem produkce vysoce imunogenních nanočástic a řešení celosvětových zdravotních hrozeb.

Již více než deset let bojujeme s infekčními chorobami, včetně COVID-19, sezónní chřipky, RSV (respirační syncytiální virus), eboly, MERS a SARS. Významný pokrok, kterého jsme dosáhli, dokazuje, že naše technologie má potenciál přispívat ke zdraví osob po celém světě.

Tvrdě nabyté zkušenosti jsme využili také při vývoji NanoFlu™, kvadrivalentní vakcíny na bázi nanočástic proti chřipce. Ta splnila všechny primární cíle v klíčové fázi 3 klinické studie u dospělých osob. V současné době pracujeme také na vývoji NVX-CoV2373, kandidátní vakcínu proti SARS-CoV-2, viru, který způsobuje nemoc COVID-19. Obě kandidátní vakcíny obsahují patentovaný adjuvant Matrix-M ™ založený na bázi saponinu, který dokáže zajistit zvýšení imunitní odpovědi a stimulovat hladinu neutralizujících protilátek.

Novavax CZ

Výrobní závod Novavax CZ, který se nachází v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy, je moderním výrobním zařízením pro výrobu vakcín a biologických přípravků. Závod se zaměřuje na výrobu vakcín, jež pomáhají globálnímu zdraví. V současné době v závodě pracuje přibližně 250 vědců, inženýrů a podpůrných pracovníků se zkušenostmi z oblasti výroby vakcín, biologické výroby a výrobních technologií. Novavax CZ i nadále roste a plánuje přijímat další zaměstnance.

Výrobní zařízení změnilo svůj název na Novavax CZ poté, co společnost Novavax akvírovala Praha Vaccines jako strategickou investici v květnu 2020. Cílem akvizice bylo výrazně zvýšit výrobní kapacity pro produkci vakcín uprostřed globální pandemie COVID-19. Ve výrobním závodě Novavax CZ je využívána tzv. rekombinantní nanočásticová technologie. S její pomocí vzniká protilátka, jež je odvozená od koronavirového spike (S) proteinu. Právě ten je klíčovou součástí naší kandidátní vakcíny proti COVID-19.

V budoucnu může být tento výrobní závod využit také pro produkci našich dalších vakcín, jako je například vakcína proti chřipce.

Novavax AB

Novavax AB se nachází ve švédské Uppsale. Náplní tohoto zařízení je především výzkum, vývoj a produkce našich adjuvantů na bázi saponinu. Náš adjuvant Matrix-M™ se využívá u několika našich kandidátních vakcín ke zvýšení imunitní odpovědi a stimulaci vyoské hladiny neutralizujících protilátek.

Tým Novavax CZ

Zjistěte více o globálním managementu společnosti Novavax, Inc. na tomto odkaze.

Jakub Kronovetr
Ředitel výrobního závodu Novavax CZ
Eva Kuncová
Finanční a personální ředitelka výrobního závodu Novavax CZ

Jakub Kronovetr

Ředitel výrobního závodu Novavax CZ

Jakub Kronovetr je ředitelem výrobního závodu Novavax CZ, nacházejícího se ve středočeské Bohumili u Jevan nedaleko Kostelce nad Černými lesy. V bohumilském závodě působí již od roku 2003, kdy zastával různé manažerské pozice pro společnosti Baxter BioScience. V roce 2017 byl jmenován ředitelem výrobního závodu.

Jakub Kronovetr získal v roce 2001 na Karlově univerzitě titul Ph.D. v oboru Biochemie. Poté se rok věnoval proteinovému výzkumu na Vídeňské univerzitě. Mezi lety 1996 až 2003 se rovněž věnoval proteinovému výzkumu v rámci Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. V roce 2003 pak obdržel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy titul RNDr.

Historie

Novavax CZ

Po první světové válce vznikl v Bohumili na území bývalé zemědělské usedlosti první Státní zdravotní ústav Československé republiky, jehož úkolem bylo vyvíjet a vyrábět séra a očkovací látky a kontrolovat kvalitu potravin a léčiv. Po druhé světové válce se Státní zdravotní ústav přesunul do Prahy a v Bohumili zůstala jen jeho část vyrábějící séra a očkovací látky, která fungovala pod jménem Biogena či později Sevac.

Po Sametové revoluci byl v Bohumili vybudován závod na zpracovávání krevní plasmy. V roce 2001 výrobní areál zakoupila americká společnost Baxter a až do roku 2015 zde probíhala výroba vakcín proti chřipce s využitím pokročilé bezsérové Vero cell technologie, která byla zamýšlena pro její evropskou vakcínovou divizi. Následně zařízení od společnosti Baxter zakoupila společnost Cyrus Poonawalla Group. V roce 2020 byl bohumilský závod akvírován americkou společností Novavax s cílem rozšířit výrobní kapacity společnosti a rychle tak odpovědět na narůstající poptávku po vakcíně proti COVID-19. Do budoucna zde plánuje společnost Novavax vyrábět vakcíny proti sezónní chřipce nesoucí název NanoFlu™, ale také proti dalším nově vznikajícím zdravotním hrozbám.