Nové hrozby se neustále objevují

Vytváříme inovativní vakcíny, jež reagují na akutní infekční onemocnění světa

Náš přístup

Naši vědci usilovně pracují na vývoji nových vakcín proti největším virovým hrozbám světa. Při vývoji vakcín plně využíváme potenciálu naší inovativní platformy založené na nanočásticích obsahující rekombinantně vyrobené povrchové proteiny pathogenů.

Náš výzkum

Naše technologie kombinuje sílu a rychlost genetického inženýrství s výhodami našeho adjuvantu Matrix-M™. Ten zvyšuje imunitní odpověď a pomáhá generovat velké množství účinných protilátek proti akutním virovým infekcím.

Naše technologie

Naším cílem je vyvíjet a dodávat nové produkty s využitím námi patentované inovativní technologie rekombinantní nanočásticové vakcíny. Tím pomáháme k prevenci široké škály infekčních onemocnění.

Náš adjuvant Matrix-M™ na bázi saponinů zvyšuje imunitní odpověď a snižuje potřebný počet dávek vakcíny. Obojí je zásadní pro úspěšný vývoj vakcín.

Produkty společnosti Novavax jsou nyní ještě důležitější než kdy dříve

Společnost Novavax prokázala svou schopnost rychle produkovat slibné kandidátní vakcíny proti novým infekčním onemocněním.

COVID-19

COVID-19

Na konci roku 2019 byl identifikován nový typ koronaviru, který zapříčinil epidemii zápalu plic ve Wu-chanu, městě v čínské provincii Chu-pej. Závažnost a rychlé šíření COVID-19 (způsobené SARS-CoV-2) vyústilo v globální pandemii, kterou Světová zdravotnická organizace vyhlásila v březnu 2020. Virus se rozšířil do více než 100 zemí světa včetně České republiky. Vědci potvrdili, že virus se šíří přenosem z člověka na člověka. Sekvencování celého genomu a fylogenetická analýza ukázaly, že koronavirus, který způsobuje COVID-19, je beta koronavirus stejného podrodu jako virus těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) (obdobně jako několik koronavirů zjištěných u netopýrů), ale v jiném kladu. Struktura genové oblasti, vázající se na receptor, je velmi podobná struktuře koronaviru SARS a bylo prokázáno, že virus používá pro vstup do buňky stejný receptor, enzym 2 konvertující angiotensin (ACE2). Virus MERS, další beta koronavirus, se zdá být vzdáleněji příbuzný s novým typem koronaviru. Je pravděpodobné, že netopýři mohou být primárním zdrojem koronaviru, který způsobuje COVID-19, protože jeho sekvence RNA je nejvíce podobná sekvenci 2 koronavirů u netopýrů. Bezpečná a účinná vakcína může být nejlepším způsobem, jak zabránit přenosu a infekci SARS-CoV-2. K dnešnímu dni nebyla FDA schválena žádná vakcína, ale ve vývoji je několik kandidátských vakcín.

Sezónní chřipka

Sezónní chřipka

Sezónní chřipka je globální infekční onemocnění, které se vyskytuje v běžné populaci; závažnější forma se obvykle vyskytuje u náchylnějších populací, jako jsou děti do 18 let a starší dospělí. Podle studie provedené Center for Disease Control and Prevention (CDC) z roku 2018, publikované v Clinical Infectious Diseases, v průměru každou sezónu onemocní chřipkou přibližně 8 % populace Spojených států, přičemž toto procento se pohybuje od 3 % do 11 % v závislosti na ročním období. Trh s očkovací látkou proti sezónní chřipce dosáhl v roce 2018 celosvětově hodnoty 3,96 miliard USD a předpokládá se, že v roce 2020 bude mít hodnotu 6,20 miliard USD, protože nedávná chřipková období ukázala nárůst zátěže sezónními chřipkovými onemocněními. Pro chřipkovou sezónu 2019-2020 CDC odhaduje, že do dubna 2020 bude ve Spojených státech 39 až 56 milionů případů, 410 000 až 740 000 hospitalizací a 24 000 až 62 000 úmrtí v souvislosti se sezónní chřipkou, což ve srovnání s předchozími roky představuje dramatický nárůst napříč všemi kategoriemi.

Lidský respirační  syncytiální virus (RSV)

Lidský respirační syncytiální virus (RSV)

V současné době není k dispozici žádná schválená vakcína proti RSV pro boj s odhadovanými 64 miliony případy infekce RSV, které se každoročně vyskytnou v globálním měřítku. Identifikovali jsme tři náchylné cílové populace, o nichž se domníváme, že by mohly těžit z vývoje kandidátské vakcíny na vakcínu proti fúznímu (F) RSV na bázi nanočástic (vakcína RSV F) v různých formulacích: pro kojence prostřednictvím imunizace matek, dospělé ve věku 60 let a starší a děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Připravili a provedli jsme studie fáze 3 pro kandidátské vakcíny pro dvě z těchto cílových populací: kojence prostřednictvím imunizace matek a dospělé ve věku 60 let a starší. Pokračujeme v hodnocení možností dalšího vývoje naší vakcíny RSV F pro pediatrické pacienty. Ve světle našich současných odhadů globálních ročních nákladů (přímých a nepřímých), které si žádá RSV a které přesahují 88 miliard USD, věříme, že naše vakcína RSV F představuje celosvětovou obchodní příležitost v řádu miliard dolarů.